werkpodium-petra-muns

“Implementatie en storytelling”

Evalueren dat doen jullie waarschijnlijk. Ken je daardoor je publiek, klant of cliënt echt goed? Vaak mist er iets in zo’n digitaal ingevuld formulier of komt er amper reactie op.

Een narratief interview zorgt ervoor dat je klant of cliënt zich echt kan uitspreken, transparant, onafhankelijk en open.

Herken je dit?

 • In jullie organisatie worden standaard evaluaties uitgevoerd, maar daardoor leer je, je klanten, cliënten of doelgroep niet echt kennen.
 • Als je zelf een evaluatieformulier invult is er geen vraag over zaken die voor jou van essentieel belang zijn geweest.
 • Het is spannend om een open gesprek over jullie dienstverlening aan te gaan met de gebruikers. Toch zou je dit wel willen, maar je hebt daarvoor nog geen vorm gevonden.
 • Dan is “ken je publiek” iets voor jou.

Oorzaak

 • Je kan niet met iedereen een persoonlijk gesprek voeren.
 • Je vraagt vooral naar dat wat jij wil weten en waar jij als dienstverlener verstand van hebt.
 • Het is spannend om een gesprek open in te gaan, misschien komt er wel een bak ellende boven, over zaken waar jullie echt geen invloed op hebben.

Hoe het ook kan

 • Je krijgt nieuwe en verassend positieve reacties op jullie dienstverlening.
 • Je snapt beter waarom een aantal diensten niet uitpakken zoals je ze hebt bedacht.
 • Je krijgt verassende feedback waardoor je ook echt je producten en diensten beter kan maken. Innovatie is makkelijker dan je denkt.

Wat is daarvoor nodig?

 • Je vraagt Werkpodium om een narratief interview met je klant aan te gaan en bespreekt van tevoren de onderwerpen waar je nieuwsgierig naar bent.
 • Je hebt een aantal vragen en staat open voor inbreng van de klant waar je niet aan hebt gedacht.

Inhoud van het programma

 • Je leert opener kijken naar je dienstverlening daardoor kan je met meer kwaliteit en eerlijkheid je dienstverlening bijsturen
 • Je neemt iets meer afstand van de klant, maar geeft je klant wel een podium en daardoor ontstaat er meer interactie en waardering voor jouw organisatie.

Over de narratief interviewer

 • Werkpodium heeft 3 jaar ervaring met het afnemen van narratieve interviews, met name bij opdrachtgevers in de publieke sector.
 • De open stijl van vragen stellen levert bijna altijd nieuwe inzichten op.
 • Werkpodium weet dat vertrouwen heel belangrijk is bij een narratief interview en zal dan ook heel zorgvuldig omgaan met de opgehaalde informatie en duidelijke afspraken maken met de opdrachtgever en geïnterviewde.

Praktische informatie

 • In een voorgesprek vertel jij vanuit je rol als programmamanager, communicatieprofessional of een andere rol wat je graag zou willen weten van je klant (groep). Voorbeelden van onderwerpen kunnen zijn, hoe ervaart de klant de gehele routing van een behandeling. Hoe ervaren burgers het optreden van de politie als zij echt met hen in aanraking zijn gekomen. Werken de folders of andere hulpmiddelen, hoe komt dat op hen over? Wat vinden ze eigenlijk echt van onze psychologen? Hoe ervaren mensen onze locatie? Een narratief interview is open, dus het is belangrijk om de focus van te voren aan te brengen en ook te weten dat je wellicht iets heel anders ophaalt.
 • De opdrachtgever geeft de naam van een klant aan werkpodium en legt eerst zelf contact over het waarom van het narratief interview.
 • Werkpodium spreekt met de klant af, vaak zal dit zijn bij de klant zelf of op een neutrale locatie, dit kan ook online.
 • Het gesprek wordt opgenomen als geluidsspoor (filmen kan ook meer info staat in de leaflet) en uitgeschreven door werkpodium. En met de geïnterviewde worden heldere afspraken gemaakt over publicatie, noemen van een naam, wel of niet gebruik.
 • De kosten per interview zijn € 250,

Resultaat

 • Een geschreven (of gefilmd) interview met een klant, waarin objectief jullie dienstverlening wordt besproken.
 • Input voor interne opleiding
  • Door er een bedrijfsfilm van te maken met acteurs
  • Door er vragensets bij te maken
 • Te gebruiken als materiaal voor blogs of referenties
 • Geen aannames over de eigen producten maar het echte verhaal van de klant.
 • De klant of cliënt voelt zich serieus genomen en gezien.
 • De interactie tussen de organisatie en de klanten verbeterd.
 • Verbetering van de dienstverlening.